Waarom een uitvaartverzekering?

Op een persoonlijke en betekenisvolle manier afscheid nemen is een belangrijke stap in het rouwproces. Maar wie betaalt de uitvaart eigenlijk? Naast het verdriet moet er veel geregeld worden. Met een uitvaartverzekering hoeven uw nabestaanden zich veel minder of geen zorgen te maken om de kosten van de uitvaart. Zo zorgt u ervoor dat ze in alle rust afscheid kunnen nemen; een belangrijke stap in het rouwproces. St. Jozef streeft naar persoonlijke dienstverlening van het hoogste niveau. Daarom luisteren we goed naar betrokkenen en hanteren we strenge kwaliteitsnormen voor alles wat we doen. We handelen maatschappelijk verantwoord.

Lidmaatschap

Onze vereniging bestaat uit leden, die hun bijdrage leveren in de vorm van het voldoen van premies. In het geval van overlijden bieden wij daarvoor een volledig dienstenpakket. Binnen ons werkgebied keren wij geen geld uit, maar bieden onze diensten aan en nemen u daarmee zorgen uit handen.

Vindt de uitvaart buiten ons werkgebied plaats, dan keren wij een bedrag uit overeenkomstig de op dat moment geldende pakketwaarde.

Ons werkgebied bevindt zich in Nederland, binnen een straal van 45 km van de plaats van vestiging van de vereniging.

Begrafenis- en crematievereniging St. Jozef is een vereniging, zonder winstoogmerk. Daardoor kunnen wij tegen een relatief lage premie een uitgebreid pakket aanbieden.

Mocht u lid willen worden ga dan naar de “contact” pagina of bel 045-5311978.

Premie

Vanaf 2024 is de Premie vastgesteld op € 29,00 per half jaar voor een volwassen lid, en € 14,50 per half jaar voor een half betalend lid (12 t/m 17 jaar). Kinderen beneden de 12 jaar blijven uiteraard vrij van premiebetaling.
In verband met indexering van het pakket, kan de premie jaarlijks verhoogd worden!

Inkoopbedragen

Voor nieuwe leden brengen wij inkoopbedragen in rekening.

Indien u op onderstaande link klikt, kunt u de inkoopbedragen opvragen.

Inkoopbedragen opvragen