Verenigingsstructuur

De leden

Alle bij St. Jozef verzekerde natuurlijke personen vormen de leden.

De ledenraad

Uit de leden van de vereniging wordt een ledenraad gevormd. Deze vertegenwoordigt alle leden tijdens bijeenkomsten. Men kan zich beschikbaar stellen voor de ledenraad door dit te melden bij het bestuur.

Het bestuur

Uit de ledenraad van de vereniging wordt een bestuur gevormd. Men kan zich voor het bestuur kandidaat stellen door dit tijdens de ledenraadsvergadering kenbaar te maken.
Op dit moment bestaat het bestuur uit de volgende personen: De heer L. Dautzenberg, De heer H. Goossens (2e penningmeester), De heer L. Karhausen, De heer K. Kuijpers, De heer J. Steins, De heer H. Urlings.

Het dagelijks bestuur

Uit het bestuur van de vereniging wordt een dagelijks bestuur gevormd. Men kan zich voor het dagelijks bestuur kandidaat stellen door dit tijdens de bestuursvergadering kenbaar te maken.
Op dit moment bestaat het dagelijks bestuur uit de volgende personen:

Voorzitter: De heer L. Karhausen
Penningmeester: De heer K. Kuijpers
Secretaris: De heer L. Dautzenberg


De ledenadministratie

De ledenadministratie wordt beheerd door de ledenadministrateur.
De heer M. Kuijpers.
Telefoon: 045-5332931
E-mail:Mauricekuijpers@home.nl

De Statuten van St. Jozef

Indien u op onderstaande link klikt kunt u de statuten van St. Jozef opvragen.

Statuten opvragen

Het huishoudelijk reglement van St. Jozef

Indien u op onderstaande link klikt kunt u het huishoudelijk reglement van St. Jozef opvragen.

Huishoudelijk reglement opvragen