Begrafenis of Crematie?

De keuze voor begraven of cremeren wordt vaak ingegeven door traditie en religie. Al zijn er meer en meer mensen die puur op gevoel beslissen. Heeft u nog geen keuze gemaakt of er nog niet echt over nagedacht? Praat erover met familie en vrienden, dat helpt. Voor uw naasten is het fijn te weten wat uw laatste wensen zijn.

Begrafenis

Wanneer een overledene wordt begraven, heeft u een tastbare gedenkplek voor langere tijd. De gedachte dat het lichaam nog steeds ergens is, kan troost geven aan nabestaanden. De keuze van het graf is daarom belangrijk, want het wordt waarschijnlijk nog vele jaren bezocht. Houd rekening met kosten voor onderhoud, afkoop en huur van het graf en de kosten voor het grafmonument/de grafsteen. Als de huurtermijn is verstreken en niemand meer voor het graf zorgt, wordt het volgens het reglement van de betreffende begraafplaats geruimd.